Кофинансирано од
  Европска Унија
Споделено Знаење
Инвестиција за иднината

Билтен на општината

Назад

Во ова издание ќе најдете детални информации за реализираните проекти и активности на Оштина Штип во изминатиот период

Одберете јазик:   
Форма за најавување

Корисничко име:
Најнови објави