Кофинансирано од
  Европска Унија
Споделено Знаење
Инвестиција за иднината

Корисни документи

Почетна

                         Корисни линкови


Instrument for pre-accession assistance (IPA)

http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/ipa/index_en.cfm

 

IPA Macedonia

http://ec.europa.eu/enlargement/instruments/funding-by-country/fyrom/index_en.htm

 

EC Assistance Bulgaria

http://ec.europa.eu/bulgaria/finance_business/pre-accession/index_en.htm

 

Framework Programme 7

http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html

 

Horizon 2020

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=home&video=none

 

Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP)

http://ec.europa.eu/cip/

Одберете јазик:   
Форма за најавување

Корисничко име:
Најнови објави