IMIS-BPAG
Се вчитува...
Детали за Проектот
Име на проектот Реконструкција на канализацијата во населба Македонка
Идентификациски број на проектот 35
Категорија на проектот Инфраструктурен
Тип на проектот Локален проект
Датум на почеток 17.03.2014
Датум на завршување 20.10.2014