IMIS-BPAG
Се вчитува...
Детали за Проектот
Име на проектот Зголемена понуда на социјални услуги и помош во обезбедување на социјална вклученост
Идентификациски број на проектот 34
Категорија на проектот Социјален
Тип на проектот Локален проект
Датум на почеток 11.05.2015
Датум на завршување 20.12.2015