IMIS-BPAG
Се вчитува...
Детали за Проектот
Име на проектот Зајакнување на капацитетите за вработливост кај социјално ранливите категории
Идентификациски број на проектот 33
Категорија на проектот Социјален
Тип на проектот Локален проект
Датум на почеток 17.10.2013
Датум на завршување 17.05.2014